علیرضا کریمی معاون اداری - مالی

شماره تماس دفتر معاونت اداری - مالی : 43217004-011
 

                                                             
معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری، ثبت و ضبط و انتقال کلیه دارائی ها و تأمین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید. لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی و اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به بخش های مختلف دانشگاه ایجاد امکانات رفاهی چون اعطای وام به کارکنان با هدف ایجاد روحیه کاری از جمله فعالیت های معاونت اداری و مالی است. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.


 
اهم فعالیت حوزه اداری و مالی

1. اخذ هزینه خدمات آموزشی از دانشجویان جدیدالورود و پرداخت یکجای آن به حساب سازمان مرکزی.
2. ثبت اموال خریداری شده
3. انجام کسورات قانونی و پرداخت کسورات بحساب سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی شهرستان .
4. پرداخت حقوق و اضافه کاری ماهیانه کارکنان و اعضای هیأت علمی و پرداخت دستمزد کارگران
5. تأمین منابع انسانی مورد نیاز واحد از طریق خرید خدمت، کار معین، قرارداد ساعتی، تمام وقت و نیمه وقت.
6. تهیه و تدوین قوانین و مقررات اداری
7. نظارت بر حسن اجرای مقررات وضع شده.
8. نظارت بر مرخصی کارکنان اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق
9. تشکیل کمیته انضباطی در موقع ضروری بمنظور رسیدگی به جرایم انضباطی و تخلفات اداری کارکنان دانشگاه
10. شرکت در جلسات هیأت رئیسه، کمیسیون معاملات، کمیته وام و ... که در واحد تشکیل می شود.
11. صدور احکام استخدامی، ترفیعات، رسمی ـ آزمایشی، رسمی ـ قطعی کارکنان.
12. نظارت بر تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد دانشگاهی از قبیل بودجه برای دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین بودجه های عملیاتی و عمرانی و پیش بینی درآمدها و بر آورد هزینه های هر یک و ارائه به رئیس واحد دانشگاهی .
13. برگزاری مناقصه های مختلف عمرانی و آزمایشگاهی و ...
14. پیگیری و اخذ طرح شبکه کامل مخابرات واحد، افزایش خطوط تلفن و تلفن های همگانی .
15. اخذ پروانه 35680 مترمربع فضای آموزشی و اخذ شناسنامه پایان کار برای 9086 مترمربع
16. برگزاری مناقصه و اخذ مجوز احداث شبکه 20 کیلو وات هوایی به طول 8 کیلومتر جهت تقویت برق .
17. دریافت مجوز خرید خودرو از منطقه و دریافت مجوز فروش خودروهای قدیمی، جهت توسعه نقلیه و ترابری واحد.
18. تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها، سایت کامپیوتر، سمعی بصری، اتاق کنفرانس و غیره ...
19. سازماندهی فعالیت مدیریت های زیر مجموعه و تقسیم کار بین آنان و تهیه گزارشات ادواری از نحوه کار ادارات مذکور برای مقام مافوق .
20. افزایش امتیازات و ارتقاء درجه واحد به واحد بسیار بزرگ و انجام بررسی های لازم به منظور گسترش واحد دانشگاهی با توجه به ضوابط مصوب تشکیلاتی و تهیه گزارش های مستند در این مورد ضمن هماهنگی با دفتر تشکیلات و روشها .
21. پیش بینی برنامه آموزش نیروی انسانی کارکنان و اعضاء هیأت علمی در صورت نیاز و ارائه پیشنهادهای لازم به ریاست واحد دانشگاهی در این مورد.
22. نظارت بر تهیه و تنظیم تراز آزمایشی ماهیانه و سایر صورت های مالی و تنظیم تحلیل های لازم مالی  بر اساس ارقام مندرج در صورت های مذکور برای مقام مافوق .
23. نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و مالیاتی و کسر به موقع کسور متعلقه از مشمولان آن و واریز به موقع به حساب های مربوطه در اجرای قوانین مالی و مالیاتی مورد عمل .
24. جذب و نگهداری شایسته ترین افراد برای تکمیل کادر پرسنلی واحد دانشگاهی با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات تشکیلات مورد عمل .
25. نظارت بر تهیه به موقع احتیاجات واحد دانشگاهی از نظر ابزار کار اداری، فنی و غیره.
26. نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی امور تأسیساتی و تعمیراتی و بهداشت محیط در چارچوب خط مشی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی .
27. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای غیر آموزشی تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین آنان .
28. تشکیل جلسات کمیسیون معاملات واحد حداقل هفته ای یکبار به منظور بررسی نیاز بخش های مختلف و بررسی استعلام ها و مناقصه ها .
29. اعطای انواع وام مسکن، خودرو، قرض الحسنه، و ضروری از طریق تسهیلات بانکی و درون دانشگاهی .
30. جذب نیروهای شرکتی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی .
31. اداره امور خدماتی از قبیل نظافت ساختمان ها به طور منظم
32. نظارت بر کار خدمتگزاران و نظافت چی ها .
33. مراقبت و نگهداری دستگاههای مختلف تأسیساتی از قبیل حرارت مرکزی، تلفن، آب، برق، کولر، و غیره و اعلام نقایص مربوط به اداره تأسیسات به منظور رفع نواقص
34. انجام امور مربوط به تعمیرات جزئی، دستگاههای مختلف تأسیساتی .
35. انجام امور تحریرات
36. دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی، مؤسسات دولتی و مملکتی و اشخاص حقیقی و حقوقی .
37. تفکیک و توزیع نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها، دستورات کتبی اداری، دعوتنامه ها اعم از صادره و وارده.
38. ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگراف و اخذ قبوض مربوطه و اقدام برای دریافت هزینه و تمبر از امور مالی دانشگاه .
39. انجام امور بایگانی عادی جاری به منظور حفظ سوابق پروند ه ها و مکاتبات .
40. انجام امور نامه رسانی .
41. پاسخگویی به مراجعین در امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی .
42. نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به وسایط نقلیه از قبیل شماره گذاری، بیمه، توزیع، تعمیر و تنظیم برنامه کار رانندگان وسایط نقلیه.
43. مراقبت در نگهداری و انجام تعمیرات وسایط نقلیه و وسایل موتوری و ابزارهای اداری و پیش بینی لوازم یدکی .
44. ارائه سرویس های شهری و بین شهری به کارکنان دانشگاه جهت انجام مأموریت های اداری .
45. چاپ و تکثیر و زیراکس جزوات و سایر اسناد، گزارش های اساسی و همچنین آیین نامه ها، مقررات و بخشنامه ها.
46. انجام کلیه امور مربوط به چاپ و تکثیر مکاتبات و نامه ها .
47. نظارت بر تحویل کالاهای خریداری شده به انبار
48. رعایت دستور العمل ها و نظرات فنی کمیته تجهیزات در خریداری تجهیزات مورد نیاز از منابع داخلی .
49. اقدام به فروش اجناس و ابزار فرسوده بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
50. تهیه و تنظیم دفاتر خرید و دریافت حوالجات و ثبت آن طبق مقررات و ضوابط مربوطه.
51. تحویل لوازم خریداری شده به ادارات و واحدهای درخواست کننده.
52. انجام مراقبت های لازم در مورد خرید، حمل و نقل و تحویل سالم اقلام تدارکاتی
53. انطباق آنها با نمونه ها و استانداردهای مربوطه و تعقیب ضایعات خرید و تعیین تکلیف قانونی آن .
54. تهیه و تنظیم برنامه خرید کالاهای مورد نیاز دانشگاه از منابع داخلی .
55. انجام تشریفات مربوط به خریدهای داخلی در مورد مطبوعات، ملزومات اداری، نوشت افزار، وسایط نقلیه موتوری، ماشین آلات و تجهیزات و غیره.
56. انجام اقدامات لازم به منظور مراقبت بر تنظیم صحیح موجودها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از خرابی ناشی از عوارض مؤثر و تأمین وسایل حفاظتی .
57. انجام امور مربوط به تنظیم صحیح اسناد و دفاتر و کارت های موجودی انبار .
58. اقدام در مورد اعلام حداقل موجودی اقلام مختلف در موعد مقرر .
59. تعیین حداقل و حداکثر موجودی کالا.
60. انجام امور انبار گردانی طبق مقررات مربوطه.
61. هماهنگی با بانکها و معرفی کارکنان جهت اخذ انواع وام ها (خودرو، جعاله و ...) مسئولین و کارکنان معاونت اداری - مالی

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اجرایی
1 علیرضا کریمی معاون اداری - مالی
2 ابراهیم رضایی مدیر اداری
3 - مدیر مالی
4 فضل ا... رجبی رئیس اداره کارگزینی کارکنان
5   مسئول تدارکات
6 مجتبی فضلی مسئول خدمات
7 حسین تنکابنی مسئول دبیرخانه
8 سکینه علی نژاد مسئول انتظامات خواهران
9 روح ا... ایاز متصدی تدارکات
10 سید مجید ابراهیمیان مسئول دفتر معاونت
11 مولود احسانی ماشین نویس
12 عزت محمدی رییس اداره شاهد و ایثارگران
13 عباس نواییان انباردار
14 یداله خیری مسئول اموال
15 حسن کاظمی کارشناس حسابداری
16 علی برزگر رئیس اداره حسابداری
17 جمیله فرزانه مسئول امور شهریه
18 حامد فیروزنیا حسابدار (متصدی صدور چک)
19 راضیه مولایی کارشناس حسابداری
20 مجید نعمتی رئیس صندوق رفاه دانشجویی
21 جمیله رحمانی حسابدار صندوق رفاه دانشجویی
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 نحوه دریافت وام شهریه میان مدت برای دانشجویان
 نحوه دریافت وام شهریه بلند مدت وزارت علوم برای دانشجویان
 اطلاعیه برگزاری کارگاه
 تقویم آموزشی سال 1393
 آرشیو برنامه های درسی سال 1393
 ضوابط و مقررات شرکت در کارگاههای آموزشی
 بخشنامه های دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی
 فرم استفاده از مزایای شرکت در کارگاههای آموزشی
18 Yo Solo Ass Play Step Dad Porn Am Besten Brechen Mom and Boy Porn Secretary Sex Videos Deutsche Sexfilme Deutsche Pornos Free Sex Videos
XXX Taxi Ride Votzen Porno Videos Arabe Booty feuchtetube Videos fotzencasting Videos Sex
free sex videos Gaul Porno Sex Video Xxx Gratis Porno Bokep Thailand
eft saatleri mevduat faizi cikmis ehliyet sinavi sorulari hotmail kaydol e posta kur